ترخيص كالا از گمرك ترخيص كالا از گمرك .

ترخيص كالا از گمرك

واردات و ترخيص ماشين تراش افقي و اجزا و قطعات آن از گمرك

[caption id="attachment_4431" align="aligncenter" width="800"]واردات و ترخيص اجزا و قطعات ماشين تراش افقي | واردات و ترخيص ماشين تراش | ترخيص ماشين تراشواردات و ترخيص اجزا و قطعات ماشين تراش افقي | واردات و ترخيص ماشين تراش | ترخيص ماشين تراش[/caption]

واردات و ترخيص اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك - واردات و ترخيص ماشين تراش

مساله گمركي در خصوص واردات و ترخيص اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كاردر اين مقاله سعي داريم درباره ي مساله گمركي در خصوص واردات اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك وترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار نكات مهمي را بيان نماييم.

الف) مفروضات - شركت «الف» براي واردات ماشين تراش افقي و اجزا و قطعات ( Horizonal lathes) ذيل تعرفه (كد ۸۴۶۶۹۳۰۰ با نرخ حقوق ورودي ۴ درصد و ماليات بر ارزش افزوده ۸ درصد به شرح جدول پيوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ ثبت سفارش نموده است. نكته: ماشين تراش كامل يا در حكم كامل (قاعده ۲/الف) درذيل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ يا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با كنترل شماره اي يا ساير طبقه بندي مي شود .

نكته: ماشين تراش كامل يا در حكم كامل (قاعده ۲/الف) درذيل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ يا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با كنترل شماره اي يا ساير طبقه بندي مي شود .

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات،ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ثبت سفارش ، واردات و ترخيص ماشين تراش افقي

براي درك بيشتر جايگاه ماشين تراش افقي و اجزا و قطعات آن در جدول تعرفه پيوست مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ عين جدول مربوط به خود ماشين و اجزا و قطعات نقل مي گردد:

 

8458 كد تعرفه گمركي ماشين هاي تراش از جمله دستگاه هاي متمركز تراشكاري دوراني براي برداشتن فلز

۸۴۵۸۱۱۰۰

۸۴۵۸۱2۰۰

 

 

۸۴۵۸۹۱۰۰

۸۴۵۸۹۱۰۰

- ماشين تراش افقي

---- با كنترل شماره اي

---- ساير

- ساير با تضمين هاي تراش

-- با كنترل شماره اي

- ساير

٢- كالاي ثبت سفارش شده عبارتست از: - ابزارگير، حديده گير خودكار - ابزارهاي قلاويز كردن قابل استفاده در ماشين تراش - واشرهاي فنري و خاردار فلزي قابل استفاده در ماشين تراش
٣- پس از واردات كالا به كشور (قلمرو گمركي)، صاحب كالا به گمرك محل نگهداري كالا مراجعه و كالا را كه طبق فاكتور همان اقلام مندرج در بند ۲ بالاست، ذيل كد ۸۴۶۶۱۰۰۰ براي ابزارگير و حديده گير خودكار و كد ۸۴۶۶۹۳۰۰ براي اجزا و قطعاتي كه منحصرا براي استفاده از ماشين تراش است جهت ترخيص كالا  اظهار مي نمايد يعني:

8458 كد تعرفه گمركي اجزا و قطعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي شماره هاي ۸۴۵۶ لغايت
۸۴۶۵ به كار مي روند. همچنين قطعه كارگيري ابزارگير، حديده گير خودكار، ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها، ابزارگيرها براي هر نوع ابزار كردن در دست:

۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

 

 

 

۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

۸۴۶۶۹۴۰۰

ابزارگير، حديده گير خودكار

- قطعه گير

- ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها

 

 

- ساير

- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۴

-- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۵

-براي ماشين هاي مشمول ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۱

- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۲ يا ۸۴۶۳

 

رديف نوع كالا HS كد كالاكد تعرفه گمركي نرخ حقوق ورودي(درصد) ماليات بر ارزش افزوده(درصد)
1 ابزارگير و حديده گير خودكار     ۸۴۶۶۱۰۰۰  4  8
2  ابزارهاي قلاويز كردن قابل
استفاده در ماشين تراش
 ۸۴۶۶۹۲۰۰  4  8
3 واشرهاي فنري و خاردار براي
ماشين تراش
   ۸۴۶۶۹۳۰۰  4  8

 

ب) مطلوبست 1- دلايلي كه صاحب كالا اقدام به اظهار كالا به شرح جدول رديف ۳ مفروضات مسئله نموده است. ۲- نحوه برخورد گمرك با اظهار صاحب كالا و دلايلي كه براي نپذيرفتن اظهار و لزوم اصلاح آن دارند. ٣- اظهار صاحب كالا درست است يا خلاف و در صورت تخلف چه جريمه اي طبق قانون گمرك تعلق مي گيرد.

ج) حل مسئله زمينه اول: صاحب كالا متن بخش ۸۴۶۶ (به شرح پانويس صفحات قبل) را طبق مدلول آن «اجزا و قطعات و متفرعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا جمله با ماشين هاي تراش بخش ۸۴۵۸ به كار مي روند.»

ترخيص كالا - ترخيص ماشين تراش افقي

در ذيل۸۴۶۶۹۳۰۰ طبقه بندي مي شوند و ابزارهاي قلاويزكردن و واشرهاي فنري وخاردار هردو گروه منحصرا براي استفاده در ماشين تراشيد ايراد باقي نمي ماند و بايد اظهارنامه تسليمي از سوي گمرك بذر ماشين تراش هستند، جاي گمرك پذيرفته شود

نكات مهم در ترخيص ماشين تراش افقي

1)

طبق قاعده ۱ از قواعد ششگانه طبقه بندي: قاعده ۱ ... عناوين قسمت ها، فصل ها و بخش ها ارزشي جز شناساندن و تسهيل امر مراجعه را ندارند، زيرا طبقه بندي طبق متن شماره ها و يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها و در قواعد زير (قاعده ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) تا جايي كه اين قواعد با مندرجات شماره ۴ و يادداشت ها مغايرت نداشته باشند، تعيين گرديده است.»

2)

1. عناوين قسمت ها مثل همين عنواني كه ماشين تراش جزء يكي از دو فصل آن است. يعني قسمت شانزدهم: «ماشين آلات و وسايل مكانيكي ادوات برقي، اجزا و قطعات آنها، ....

2. عناوين فصلها مثل عنوان فصل ۸۴ به شرح: « راكتورهاي هسته اي بخار و آبگرم، ماشين آلات و وسايل مكانيكي، اجزا و قطعات آن ها

3. عناين بخش ها مثل بخش ۸۴۶۶ به شرح: «أجزا و قطعات ومة معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي بخش هاي شرح: «راكتورهاي هسته اي، ديگهاي مكانيكي، اجزا و قطعات آنهاء اجزا و قطعات و متفرعاتي كه كه بخش هاي ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۵ به كار مي روند، همچنين .....

3) همانطور كه ملاحظه مي شود (به پانويس ذيل بند «الف» مسئله هفتم توجه كنيد) در هيچ يك از عناوين (جز بخش ۸۴۶۶ كه ابزارگير و حديد گير خودكار را نام برده) به دو قلم ديگر صورت مسئله يعني ابزارهاي قلاويزكردن و واشرهاي فنري و خاردار براي ماشين تراش تصريح نشده است. بنابراين بايد متن شماره اي اگر به اين دو قلم اشاره دارد آن را بيابيم.

4)صاحب كالا به قاعده ۱ از قواعد ششگانه يا به دقت توجه نكرده يا اصولا { اين قاعده را نمي شناسد، زيرا اگر مي شناخت و تفاوت عبارات عناوين قسمت ها»، «عناوين فصلها» و «عناوين بخش ها» را با عبارت «متن شماره تشخيص ميداد، ميدانست كه تنها نبايد به عناوين قسمت ها، فصل ها و بخش ها تكيه كرد. زيرا طبقه بندي ممكن است در «متن شماره هاي به عمل آمده باشد.

5) متن شماره ها: - واشر فنري و واشرهاي خاردار و شده (۷۳۱۸۲۱۰۰) ابزارها براي قلاويز كردن يا حديده كردن ) شده (۸۲۰۷۴۰۰۰) بن ترتيب به نظر مي رسد صاحب كالا در اظهار خود مرتكب اشتباه شده باشد.

گزينه دوم: نحوه برخورد گمرك با اظهار صاحب كالا جهت ترخيص با توجه تصريح قلم 2 و 3  در جدول ذيل بند ۳ صورت مسئله، نپذيرفتن اظهار صاحب كالا و تلقي نمودن آن به تخلف گمركي است.

نكات مهم:

  1. توجه نكردن به مفاد قاعده ۱ از قواعد ششگانه موجب گرديده است كه :| برخلاف متن شماره هاي: - واشر فنري و واشرهاي خاردار ۷۳۱۸۲۱۰۰ حقوق ورودي ۲۲ درصد - ابزارها براي قلاويزيا حديده كردن ۸۲۰۷۴۰۰۰ حقوق ورودي ۱۰ درصد عناوين بخش ۸۴۶۶ يعني: اجزا و قطعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي شماره ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۵ به كار مي روند ...» را محور طبقه بندي قرار دهند، در حالي كه نرخ تعرفه كدهاي تعرفه  واشر و ابزارها براي قلاويز يا حديده كردن بيش از ۴ درصد است.

2. طبق اسناد ترخيص كالا، كالا عبارت است از : " اجزا و قطعات ماشين تراش افقي "در حالي كه اين اجزا و قطعات را به طور صريح و شفاف نام نبرده است " چنين اسنادي  " نادرست "محسوب مي شوند، يعني نه خلاف واقع است و نه درست.

وجود همين اسناد نادرست موجب مي گردد كه كالاي اظهار شده جهت ترخيص را قاچاق محسوب نكنند، بلكه فقط «اظهار خلاف» در ترخيص صورت گرفته كه منجر به اخذ ما به التفاوت و اخذ جريمه جهت ترخيص كالا مي گردد.

گزينه سوم: اظهار صاحب كالا جهت ترخيص كالا خلاف واقع مي باشد. يعني بايد علاوه بر پرداخت مابه التفاوت حقوق به ترتيب:

- براي واشرها      18% = (4-22)

- براي ابزارهاي قلاويزكردن  6%=(4-10)

- جريمه هم پرداخت شود.

نكته مهم در واردات و ترخيص اجزا و قطعات ماشين تراش افقي

جريمه تخلفات گمركي (غير از قاچاق ) حداقل ۱۰ درصد و حداكثر صد در صد مابه التفاوت است، ولي اگر مابه التفاوت بيش از ۵۰ درصد وجوهي باشد كه براي كالاي مورد ارزيابي پرداخت شده است، اين حداقل جريمه ۵۰ درصد خواهد بود.

با توجه به نرخ حقوق ورودي كالاي اظهار شده جهت ترخيص از گمرك ( هرسه قلم ۴ درصد ) و نرخ ورودي كه بايد در خصوص دو رقم از سه رقم اظهار شود، يعني
1- واشرها ۲۲ درصد

2- ابزار حديده كردن ۱۰ درصد

حداقل جريمه ترخيص كالا در تخلف گمركي ۵۰ درصد مابه التفاوت ترخيص و حداكثر صد در صد ما به التفاوت و منطبق با مفاد تبصره ۱ ذيل ماده ۱۰۸ قانون گمرك مصوب آبان ۱۳۹۰ مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۳:۳۱ توسط:ترخيص كارا موضوع:

ترخيص قالب پلاستيك و واردات قالب پلاستيك

ترخيص قالب پلاستيك و واردات قالب پلاستيك : يكي از مهم ترين تجهيزات و لوازمي كه در كارخاتجات توليد محصولات پلاستيكي و كارخانه جات تزريق پلاستيك مورد استفاده است قالب تزريق پلاستيك مي باشد. قالب نقش اصلي را در كيفيت محصولات اين كارخانه هاي ايفا مي كند. به عنوان مثال در كارخانه ي توليد ظروف يكبار مصرف و چند بار مصرف پلاستيكي از قالب هاي تزريقي و فشاري براي توليد محصولات خود استفاده مي كنند كه اكثر قالب ها وارداتي مي باشند. البته شركت بازرگاني كارا با تجربه و توانمندي در خصوص تامين ماشين هاي تزريق پلاستيك و اخذ نمايندگي و واردات ماشين هاي تزريق پلاستيك نيز داراي توانمندي و سابقه كافي مي باشد.

بر اساس تحليل ها و آمار و ارقام به دست آمده از گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 1393 واردات قالب تزريقي و فشاري براي كائوچو يا پلاستيك بيش از 200 هزار تن با ارزش 21 ميليون دلار و واردات قالب براي كائوچو و پلاستيك به غير از نوع تزريقي و فشاري بيش از 150 هزار تن به ارزش 22 ميليون دلار بوده است.

ترخيص قالب پلاستيك و واردات قالب پلاستيك

از لحاظ ارزش دلاري در سال 1393 بيش ترين ميزان واردات قالب فشاري و تزريقي براي كائوچو يا پلاستيك از طريق خريد از چين بوده است كه 63 درصد واردات قالب را به خود اختصاص داده است و پس از آن 8 درصد واردات قالب از كره، 8 درصد واردات قالب از تركيه، 4 درصد واردات قالب از تايوان، 4 درصد واردات قالب از امارات متحده عربي، 3 درصد واردات قالب از سويس و مابقي از ساير كشوها صورت گرفته است.

[caption id="attachment_610" align="aligncenter" width="700"]ترخيص قالب پلاستيك ترخيص قالب پلاستيك[/caption]

در 5ماهه اول سال 1395 ميزان واردات قالب تزريقي و فشاري براي كائوچو و پلاستيك بيش از 88 هزار تن بوده است و از لحاظ ارزش دلاري بيش از 8 ميليون دلار مي باشد كه 62.2 درصد واردات قالب از چين و 12.02 درصد واردات از قالب تركيه صورت گرفته است. قالب ها توسط شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات از كشورهاي گوناگون مانند چين، تركيه، تايوان، كره، ايتاليا، امارات متحده عربي، آلمان و مالزي خريداري شده و وارد گمركات ايران مي گردد. درنيمه اول سال 1395، 47.35 درصد ترخيص قالب از گمرك شهيد رجايي صورت گرفته است و پس از آن بيش ترين ميزان ترخيص از گمرك فرودگاه امام خميني و معاونت واردات و ترخيص از گمرك شهريار يا همان گمرك تهران صورت گرفته است.

همانگونه كه مي دانيم هر كالايي براي واردات به ايران داراي كد تعرفه و حقوق ورودي مي باشد، كد تعرفه واردات قالب 848071 مي باشد و حقوق ورودي قالب تزريقي و فشاري براي كائوچو و پلاستيك بر اساس قوانين صادرات و واردات سال 1395، 10 درصد است. در پنج ماهه نخست سال 1395 واردات قالب تزريقي و فشاري 0.05 درصد كل واردات كالا به كشور بوده است.

ترخيص قالب پلاستيك با شركت بازرگاني ترخيص كارا

شركت بازرگاني ترخيص كارا با ارائه مشاوره بازرگاني به توليد كنندگان داخلي به عنوان يك شركت بازرگاني وارد كننده ي قالب اطلاعات لازم را در اختيارشان قرار مي دهد و از مرحله انجام ثبت سفارش قالب در سامانه ي ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ثبت سفارش قالب در سامانه جامع تجارت ايران  و علاوه بر اين كه به امور ترخيص و تشريفات گمركي تسلط دارد و با توجه به سوابق و تجربه در اخذ و دريافت معافيت هاي گمركي از سازمان صنعت، معدن و تجارت و با ثبت نام در سامانه ي بهين ياب و دريافت معافيت گمركي توليدكنندگان مربوطه در زمينه واردات قالب هاي مشابه به خصوص واردات از چين و واردات از تركيه ، واردات از ايتاليا و  واردات از آلمان مي تواند در اسرع وقت به ترخيص كالا از گمرك شهريار، گمرك غرب و گمرك شهيد رجايي مي پردازد.

زيرا عدم داشتن تجربه در زمينه ي ترخيص كالا منجر به بروز مشكلات و خطاهايي در روند ترخيص مي گردد و بازرگانان متضرر خواهند شد. به همين سبب شركت بازرگاني ترخيص كارا با ترخيص كاران خبره و مستقر در گمرك ها مهم و بزرگ كشور آماده ارائه مشاوره بازرگاني در خصوص واردات و صادرات بوده و خدمات ترخيص كالا از گمرك را به بهترين نحو و در كم ترين زمان انجام خواهد داد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۴:۴۴ توسط:ترخيص كارا موضوع:

حل اختلاف بين گمرك و اظهار كننده كالا در ترخيص كالا از گمرك توسط تر

حل اختلاف بين گمرك و اظهار كننده كالا در ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

[caption id="attachment_3913" align="aligncenter" width="305"]ترخيص كالا از گمرك | ترخيص كار گمركي | گمرك | اظهار كننده كالا | ترخيص كالا ترخيص كالا از گمرك | ترخيص كار گمركي | گمرك | اظهار كننده كالا | ترخيص كالا[/caption]

در اين مقاله توسط بازرگاني ترخيص كارا راه هاي حل اختلاف بين گمرك و اظهاركننده كالا در خصوص ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي را براي شما بيان مي كند.

 

اختلاف تعرفه گمركي (كد هشت رقمي - HS CODE )

اختلاف تعرفه يا كد هشت رقمي، (غير از موارد قاچاق) منجر به اخد التفاوت و جريمه از ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت مي شود. اگر ما به التفاوت از ۵۰ درصد آنچه اظهار شده بيشتر باشد، ميزان جريمه، حداقل ۵۰ درصد و حداكثر صددرصد مابه التفاوت است.

اختلاف تعرفه را نبايد ناشي از تفاوت نرخ تعرفه يا يكسان نبودن نرخ حق بودن نرخ حقوق ورودي بين دو كد هشت رقمي دانست.

نظام طبقه بندي در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودي، براساس قاعده و اصول معيني متناسب با نوع و خواص مواد و كاربرد كالاها، براي هر كالا يا گروهي از كالاها جايگاه مناسبي تحت عنوان كد كالا تعيين نموده است. كشورهايي كه از اين نظام طبقه بندي پيروي مي كنند بر حسب ملاحظات و سياست هاي مالي، اقتصادي، حمايتي و مالياتي خود در مقابل هركد يك نرخ يا مأخذ به عنوان حقوق گمركي يا حقوق ورودي و مانند اين ها قرار مي دهند.

در ايران بين بالغ بر ۵۰ درصد كدهاي هشت رقمي داراي نرخ هاي برابرند. مثلا ۴ درصد، ۱۰ درصد، ... با اين وجود اختلاف در طبقه بندي در ميان كدهاي هشت رقمي با مأخذ برابر به لحاظ آماري وجود دارد، بدون اينكه ماخذ آن ها تفاوتي نمايد. شرايط ورود و الزامات قانوني كدهاي هشت رقمي نيز الزاما يكي نيست و همين امر موجب اختلاف است كه سهوا يا عمدا از سوي اظهاركننده كالا رخ مي دهد.

ممكن است تعرفه يا كد هشت رقمي اظهار شده با مأخذ مثلا ۳۰ درصد حقوق ورودي باشد، ولي گمرك كد ديگري را تعيين نمايد كه مأخذ پايين تري دارد (مثلا ۱۰ درصد)، ولي شرايط ورود متفاوت باشد يا الزامات قانوني يكسان نباشد.

  • شرايط ورود مثل (غيرمجاز، يا ممنوعيت، يا مستلزم اخذ مجوز).
  • الزامات قانوني مثل (استاندارد اجباري، گواهي بهداشت، ايمني كالا).

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

 

شرح مقابل كدهاي (تعرفه هاي سيستم طبقه بندي HS، در خصوص بسياري از اقلام به صورت كلي مثلا به شرح زير باشد:

كد كالا:۲۹۳۵

شرح كالا:سولفون آميدها

اين شرح كلي، خود زيرمجموعه گسترده اي دارد كه باز هم ممكن است در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات چندتاي آنها را نامبرده باشند (به صورت كدهاي هشت رقمي)، مثلا استارولاميدها، فاموتيدين، سولفامتوكسازول، ولي نام بردن تمام تركيبات شيميايي تحت عنوان كلي "سولفون اميدها" امكان پذير نبوده و لازم هم نيست كه زير مجموعه كلي را كه به صدها قلم بالغ مي شود نامبرد. آنچه مسلم است كسي كه در كار توليد، واردات ، عرضه يا صادرات تركيبات سولفون اميدها مي باشد، شناخت مواد دارد و مي داند كه چه اقلامي را بايد در ذيل كد ۲۹۳۵ طبقه بند باشد، شناخت دقيق از اين ۲۹۳۵ طبقه بندي نمايد.

شناخت درست از كالا راه دستيابي به كد صحيح كالا در هر نظام طبقه بندي از جمله نظام طبقه بندي HS مي باشد.

يادداشت هاي توضيحي تفسير طبقه بندي، افزون بر دانش واردكنندگان كالا از لحاظ شناخت، منبع خوبي براي طبقه بندي است.

جدول تعرفه مبتني بر سيستم طبقه بندي HS كه ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات منتشر مي شود، خود هفتصد صفحه است، بنابراين اگر قرار برنام بردن همه كالاها در مقابل شرح هركد (تعرفه) باشد، هزاران صفحه نيز كفايت نمي كند، از اين رو با تكيه به شناخت كالاها به وسيله واردكنندگان با توليدكنندگان نيازي از اين بابت وجود ندارد.

واردكنندگان مي توانند براي اطمينان از كد صحيح كالا و اينكه بعد كه از كد صحيح كالا و اينكه بعد از ورود اشكال مواجه نشوند، پيشاپيش اقدام به استعلام تعرفه طبق مدلول ماده ۴۳ قانون گمرك نمايند.

ساير اختلافات گمرك و اظهار كننده هنگام ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

ساير اختلاف ها در اجراي قانون گمرك ممكن است منجر به تلقي تخلف و يا حتي قاچاق گمركي شود.

قانون گمرك بايدها و نبايدها را مقرر كرده كه اظهاركننده ها (اعم از صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني آن ها و ترخيص كار هاي گمركي ) موظفند آنها را رعايت نمايند در غير اين صورت اظهار منطبق با تخلف يا حتي بعضأ قاچاق گمركي خواهد بود.

ناديده گرفتن الزامات قانون گمرك منجر به تخلف و مستوجب اصلاح و پرداخت جريمه است. اگر اين موارد با مصاديق قاچاق انطباق داشته باشد، در اين صورت علاوه بر جريمه و ضبط كالا ممكن است مجازات ديگري هم متوجه صاحب كالا شود.

وقتي صحبت از جريمه تخلفات و يا جريمه و مجازات هاي مربوط به قاچاق گمركي مي شود، روي سخن «صاحب كالا» است نه اشخاصي كه به عنوان اظهاركننده از طرف صاحب كالا با در دست داشتن وكالت نامه رسمي و ثبتي به گمرك مراجعه و اقدام به اظهار كالا مي كنند.

شخصي كه به عنوان صاحب كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك احراز شده است در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي نمي تواند به بهانه اطلاع نداشتن از مقررات قانوني، خود و كالاي خود را از عواقب سوء ناشي از اظهار خلاف برهاند.

چنانچه سفارش كالا و پرداخت هزينه هاي ورود و ترخيص كالا عملا به عهده شخصي باشد كه از لحاظ گمرك (طبق قانون گمرك) صاحب كالاي اظهار شده محسوب نمي گردد، در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي مخاطب گمرك قرار نمي گيرد، زيرا در اظهارنامه صاحب كالا شخص ديگري است.

اشخاصي كه به صورت حق العمل كار گمركي (طبق قانون تجارت) از طرف اشخاص و به حساب آنها اقدام به وارد كردن كالا به كشور مي كنند و در گمرك به عنوان "صاحب كالا" طبق قانون گمرك شناخته مي شوند، در صورت بروز تخلف يا قاچاق مسئوليت دارند و گمرك حتي در صورت احراز اينكه مالك اصلي كالا شخص ثالثي است نمي تواند به اين شخص ثالث مراجعه نمايد بنابراين صاحب كالا همان است كه طبق قانون گمرك تعيين مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۷:۴۵ توسط:ترخيص كارا موضوع:

خدمات ثبت سفارش بازرگاني در شركت ثبت سفارش بازرگاني كارا

ارائه خدمات ثبت سفارش وزارت بازرگاني و الزامات پروفرما توسط شركت ثبت سفارش بازرگاني: در اين مقاله به موضوع پروفرما در واردات كالا و تشريح الزامات ثبت سفارش كالا در سامانه ثبتارش به تفضيل با قيد اجزاي اين سند بازرگاني خارجي مي پردازيم. اين اجزا شامل بيان نوع ارز شامل ارز مبادله اي يا ارز متقاضي، كشور و كارخانه توليد كالاي وارداتي ، مشخصات بسته بندي كالا و مشخصات حمل و ترخيص كالا و بندر محل ترخيص كالا يا همان ترخيص گمرك نيز مي باشد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا در چين ،  واردات از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , ايتاليا , اروپا و واردات از ساير مبادي با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان ما مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد:

 ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ثبت سفارش وزارت بازرگاني با ارز مبادله اي يا ارز متقاضي

نوع ارز: از آن جا كه معامله در محيط بين المللي و دست كم بين دو كشور اتفاق مي افتد فروشنده بايد اعلام كند مبلغ مشخص شده به كدام ارز است. نوع ارز را معمولا صادركننده مشخص مي نمايد اما  شركت واردكننده نيز بايد آن را بپذيرد. به عبارت ديگر نوع ارز بايد مورد توافق طرفين باشد. گاهي اوقات قوانين بانكي و رويه هاي حقوقي يكي از طرفين ممكن است محدوديت هايي در اين زمينه ايجاد نمايد. به عنوان مثال حائز اهميت است كه وارد كننده كالا در هنگام ثبت سفارش واردات كالا توجه نمايد كه در پروفرما  ارز دولتي و ارز مبادله اي به ارز دلار تعلق نمي گيرد بنابراين در صورت درخواست تخصيص ارز مبادله اي بايد از صادر كننده خود بخواهد تا ارز را به يورو يا واحد ديگري كه مقبول بانك هاي ايراني براي تخصيص ارز مبادله اي مي باشد انتقال دهند. در اين خصوص پيشنهاد مي گردد براي اطلاع از آخرين تغييرات با كارشناسان شركت بازرگاني ترخيص كارا هماهنگي لازم صورت پذيرد.

[caption id="attachment_570" align="aligncenter" width="217"]ثبت سفارش وزارت بازرگاني | شركت ثبت سفارش بازرگاني | خدمات ثبت سفارش ثبت سفارش وزارت بازرگاني | شركت ثبت سفارش بازرگاني | خدمات ثبت سفارش[/caption]

خدمات ثبت سفارش بازرگاني در شركت ثبت سفارش بازرگاني كارا

كشور و كارخانه توليد كالا: گاهي اوقات شركت بازرگاني واردات و صادرات يا همان وارد كننده كالا نمي تواند مستقيما از سازنده خريد كند و به دلايل متعدد به ناچار از واسطه ها استفاده مي نمايد. از سوي ديگر با توجه به شكل گيري الگوي شركت هاي چند مليتي و اتحاديه هاي اقتصادي اغلب اوقات چندين كشور در ساخت يك محصول نهايي مشاركت مي نمايند. به همين دليل در اظهارنامه گمركي ترخيص كالا از گمرك نام كشور مبدأ و كشور طرف معامله به صورت مجزا درج مي گردد. كشور مبدأ يا سازنده در خانه هاي 10 و 16 و كشور طرف معامله يا كشور صادركننده در خانه هاي11 و 15 اظهارنامه درج مي شوند. در هر صورت در پروفرما بايد مشخص شود كشور سازنده كدام است و مبداء واردات كالا كجاست. اين مساله در هنگام ثبت سفارش نيز مورد توجه است و در هنگام اخذ معافيت هاي گمركي واردات در ترخيص كالا  از گمرك توسط ترخيص كار نيز در خصوص برخي كالا ها داراي اهميت است كه وزارت خانه مورد تصدي يا وزارت بازرگاني معافيت را به كشور هاي خاصي محدود نموده باشد. پيشنهاد مي گردد از ابتدا با شركت ترخيص كارا مشورت نماييد تا بتوانيد از كليه حقوق و معافيت هاي قانوني بهره مند گرديد.
مشخصات بسته بندي: بسته بندي يكي از وظايف ذاتي فروشنده است. بسته بندي صادراتي با بسته بندي محصول براي بازار داخلي تفاوت هاي اساسي دارد. اين تفاوت دو دليل اصلي دارد:
1. تفاوت در بسته بندي به دليل ريسك هاي فيزيكي حمل ونقل: در جريان مبادلات تجارت بين المللي كالاها مسير بسيار طولاني را با وسايل حمل متعدد طي مي نمايند. گاهي اوقات در حمل هاي بين المللي ازجمله حمل مركب، كالا در چند وسيله حمل مختلف همچون كاميون،  قطار، كشتي و هواپيما تخليه و بارگيري مي شود. در صورتي كه در معاملات داخلي فاصله فيزيكي و نوع حمل و نقل به پيچيدگي معاملات بين المللي نيست. بسته بندي صادراتي بايد متناسب با ماهيت و وزن كالا، ميزان فاصله و نوع حمل باشد. بسته بندي بايد به نحوي انجام شود كه كالا در جريان حمل ونقل آسيبي نبيند و بدون صدمه ناشي از بسته بندي ضعيف به مقصد برسد.
2. تفاوت در بسته بندي به دلايل بازاريابي در كشور واردكننده كالا : نوع بسته بندي يك كالاي خاص ممكن است در كشورهاي مختلف با توجه به متغيرهاي بازاريابي از جمله فرهنگ و سليقه كشور مبدأ متفاوت باشد. به عنوان مثال عسل در بعضي كشورها در بسته هاي پلاستيكي به بازار ارائه مي شود و در بعضي كشورهاي ديگر در بسته هاي شيشه اي. همچنين مي توان به معني رنگ ها، لغات و نشانه ها، الزامات قانوني و... براي لزوم تغييرات در بسته بندي اشاره كرد.
بنابراين خريدار و فروشنده بايد به صورت دقيق و واضح مشخص نمايند كه چه نوع بسته بندي مد نظر آن ها است. هر چند با ظهور پديده كانتينر در حمل بين المللي و فورواردري مشكلات مربوط به بسته بندي خيلي از كالاها حل شده، اما همچنان بايد دقت نمود در حمل و نقل بين المللي مشكلي براي كالا ايجاد نشود. گاهي اوقات طرفين از واژه هايي همچون بسته بندي مناسب، بسته بندي استاندارد، و بسته بندي صادراتي استفاده مي نمايند كه درست نيست . علاوه بر بسته بندي اصلي كالا، نوع پالت يا حتي كانتينر مورد استفاده نيز بهتر است به صورت دقيق مشخص شود. اين موضوع در زمان بازرسي كالا از اهميت ويژه اي برخوردار است. بايد توجه داشت در صورت آسيب ديدن كالا به دليل ضعف بسته بندي، بيمه خسارتي را پرداخت نمي كند.
 مشخصات حمل: مشخصات حمل شامل تعيين نوع حمل بين المللي، مبدأ واردات كالا، و وسيله حمل و نقل است. تعيين نوع حمل از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد در پروفرما مشخص شود . منظور از نوع حمل در واقع نوع وسيله حمل است. كشتي، كاميون، هواپيما، قطار و خطوط لوله وسايل حمل بين المللي هستند كه هر كدام از سرعت، ريسك و بالطبع هزينه خاصي بر خوردارند. گاهي اوقات تغيير وسيله حمل تأثير زيادي بر قيمت كالا دارد. درصد بالايي از كالاها در تجارت بين الملل از طريق كشتي حمل مي شوند كه تقريبا از سرعت و قيمتي پايين و ريسك متوسط برخوردار است. بعلاوه تعيين مبدأ و به ويژه مقصد حمل در پروفرما از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه پرداخت كرايه حمل از مبدأ تا مقصد يكي از هزينه هاي اصلي شركت هاي بازرگاني بين الملل به حساب مي آيد. بايد مشخص گردد قيمت اعلام شده توسط فروشنده شامل كرايه حمل تا كجا است و تعهد فروشنده تا كجاست. اين موضوع در مبحث اينكووترمز بيشتر مورد بررسي قرار مي گيرد. اينكوترمز استانداردهاي مشخصي براي اين بخش از قرارداد و تعهدات طرفين در اختيار تجار قرار مي دهد.

خدمات بازرگاني از ثبت سفارش وزارت بازرگاني تا ترخيص كالا

شرايط پرداخت: يكي از مهمترين نكات پروفرما تعيين نوع يا روش پرداخت و مدت زمان آن است. خريدار و فروشنده بايد در خصوص روش و چگونگي پرداخت مذاكره كرده و توافق نهايي را در پروفرما درج نمايند. روش هاي پرداخت متعددي در خدمات بازرگاني بين الملل مورد استفاده قرار مي گيرد. در مجموع پنج روش پرداخت بين المللي در معاملات بين الملل و واردات كالا عبارت اند از خريد به روش حساب باز يا خريد نسيه، خريد به روش پيش پرداخت، خريد با استفاده از برات اسنادي، خريد با گشايش اعتبار اسنادي، و تعهد پرداخت بانكي.
 ساير موارد:  ترم خريد كالا نيز كه مبين تقسيم وظايف ترخيص كالا و ريسك و بيمه بين المللي علاوه بر حمل و نقل بين اللملي محل تحويل كالا شامل بندر مبدا يا بندر مقصد و انبار خريدار يا فروشنده يا گمرك مبدا يا گمرك مقصد نيز مي باشد هم  ذكر خواهد گرديد.چند مورد ديگر همچون شماره و تاريخ پروفرما، نام شركت فروشنده، نام شركت خريدار و اطلاعات بانكي نيز در اغلب پروفرماها ذكر مي گردد . به علاوه بعضي اوقات باتوجه به توافق طرفين و ماهيت كالاها شروط ويژه و موارد خاصي نيز در پروفورما گنجانده مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۸:۵۳ توسط:ترخيص كارا موضوع:

ترخيص و آمار واردات كالا

تحليل آمار واردات كالا به كشور در سال 95

تحليل آمار واردات كالا كشور سال 95 : واردات و صادرات يكي از پرطرفدارترين فعاليت هاي بازرگاني مي باشد كه از ديرباز تا به حال در جوامع گوناگون برقرار است. كشورها بر اساس منابع طبيعي، موقعيت جغرافيايي و سياسي، تكنولوژي، ثروت و نيروي كاري كه دارند در توليد محصولات مختلف داراي مزيت مطلق و نسبي هستند كه اين مزيت ها دليلي براي صادرات و واردات مي باشد.

مزيت مطلق در اقتصاد مطرح شده و زماني صورت مي گيرد كه توليد كالايي در داخل يك كشور گران تر از خريد آن كالا از كشورهاي ديگر شود و در نتيجه شركت هاي بازرگاني واردات و صادرات و بازرگانان اقدام به واردات كالا مي نمايند و در نتيجه كشور صادر كننده در توليد آن كالاي خاص مزيت مطلق خود را مطرح مي نمايد. مزيت نسبي نيز در علم اقتصاد مطرح بوده و بدين معنا است كه يك كشور در توليد يك كالايي بهترين توانايي را دارد و بنابراين در توليد آن محصول خاص كه مزيت نسبي دارد تخصص پيدا كرده و كشورهاي ديگر شروع به مبادله كالا با يكديگر كرده و كالاهايي را كه در توليد آن مزيت نسبي دارند را به كشورهايي كه در توليد آن كالا مزيت نسبي ندارند صادر مي نمايد.

تحليل آمار واردات كالا كشور سال 95

البته در تهيه گزارشات مربوط به تحليل آمار واردات كالا به كشور سال 95 روند واردات يا صادرات روندي پيچيده است و افراد حقيقي يا حقوقي كه قصد شروع فعاليت در اين زمينه را دارند بهتر است از متخصصين شركت خدمات بازرگاني ترخيص كارا مشاوره بازرگاني لازم را دريافت نمايند.

كشورها براي واردات كالا قوانين و مقررات صادرات و واردات خاصي را تدوين كرده و با توجه به آن قوانين بايد امور واردات صورت پذيرد. بازرگان براي وارد كردن كالا به كشور نيازمند دريافت مجوز مي باشد و در صورتي كه كالا، كالاي ممنوعه نباشد پس از تكميل مدارك و پرداخت هزينه هاي گمركي مي تواند به كمك ترخيص كار گمركي امور ترخيص از گمرك را انجام دهد و كالا را وارد كشور نمايد.

گزارشات تحليل آمار واردات كالا به كشور در سال 95

امروزه رقابت در عرصه واردات و صادرات بسيار سنگين و سخت شده است. كشورهايي مانند چين به دليل بهره مندي از نيروي كار ارزان كالاها را با قيمت پايين تري به بازار عرضه مي نمايند و بنابراين خريد از چين و واردات از چين داراي محبوبيت فراواني شده است ، بسياري از كشورها و شركت ها خريد از چين را مقرون به صرفه تر مي دانند. اين موضوع در ايران نيز صدق مي كند و بر اساس آمار ارائه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي مي توان گفت كه بيش ترين ميزان واردات كالا در پنج ماه نخست سال 1395 از كشور چين بوده است.

حجم واردات كالا به ايران در اين مدت زمان 5 ماه بيش از يك ميليارد و 316 ميليون تن با ارزش دلاري بيش از 16 ميليارد 709 ميليون دلار بوده است. اين حجم عظيم واردات در اين بازه زماني از كشورهاي گوناگوني صورت گرفته است كه 14 درصد (از لحاظ حجم واردات كالا ) آن فقط از چين بوده است به عبارت ديگر 174 ميليون تن كالا با ارزش دلاري بيش از 3 ميليارد و 860 ميليون دلار (24 درصد واردات كالا) واردات كالا به كشور از چين مي باشد.

بر اساس تحليل هاي آماري و اطلاعات به دست آمده از گمرك در رابطه با تحليل آمار واردات كالاي كشور در سال 95 مي توان گفت كه پس از سفارش از چين بيش ترين ميزان واردات كالا از لحاظ حجمي به اين صورت مي باشد كه 13 درصد واردات كالا از امارات متحده عربي، 8 درصد واردات كالا از برزيل، 7 درصد واردات كالا از هند، 7 درصد واردات كالا از سويس، 6 درصد واردات كالا از روسيه، 5 درصد واردات كالا از هلند، 5 درصد واردات كالا از آلمان، 5 درصد واردات كالا از تركيه و مابقي از ساير كشورها صورت گرفته است.

همچنين از لحاظ ارزش دلاري مي توان گفت كه بيش ترين ميزان خريد و واردات كالا پس از چين به ترتيب به اين صورت مي باشد كه 16 درصد خريد كالا از امارات عربي، 8 درصد خريدكالا از كره، 7 درصد خريد كالا از تركيه، 6 درصد خريد كالا از آلمان، 6 درصد بازرگاني و خريد كالا از هند، 4 درصد خريد كالا از روسيه و ما بقي از ساير كشور ها بوده است.

ترخيص و آمار واردات كالا

در گزارشات تحليل آمار واردات كالا به كشور در سال 95 نحوه واردات اين كالاها با يكديگر متفاوت بوده، شركت هاي بازرگاني واردات و صادرات پس از خريد كالا از كشورهاي مختلف با شركت هاي حمل و نقل قرار داد بسته و كالا را وارد گمرك هاي كشور مي نمايند. شركت خدمات بازرگاني ترخيص كارا با ارائه كليه خدمات بازرگاني و سفارش از چين و خريد از اين كشور را در كنار ارائه خدمات واردات از تركيه ، واردات از آلمان و واردات از ايتاليا را از طريق دفاتر و شعب خود در شانگهاي ، استانبول ، فرانكفورت ، هامبورگ و رم تسهيل مي نمايد.

كالاي وارد شده به گمرك بايد تشريفات گمركي را طي كرده تا بتواند در اختيار صاحب كالا قرار گيرد. واردات كالا و ترخيص كالا از گمرك يك فعاليت حرفه اي مي باشد كه شركت خدمات بازرگاني ترخيص كارا در آن به صورت حرفه اي تخصص داشته و از مرحله ي ثبت سفارش كالا در سامانه ثبتارش و سامانه جامع تجارت ايران و دريافت مجوز ثبت سفارش بازرگاني از وزارت بازرگاني تا بوكينگ حمل و نقل بين المللي و فورواردري و امور گمركي مربوط انجام بازرسي در مبدا و دريافت معافيت هاي گمركي و نهايتا ترخيص و انتقال كالا به انبار خريدار يا شركت توليد كننده را در كم ترين زمان و با بهترين كيفيت انجام مي دهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۸:۲۲ توسط:ترخيص كارا موضوع:

ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني

ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني

براي واردات كالا به هر كشور راه هاي فراواني وجود دارد. در ايران كالاهاي وارداتي توسط شركت هاي حمل و نقل دريايي، هوايي و زميني وارد مرزهاي گمركي كشور مي شوند. زماني كه كالا به كشور وارد مي شود به گمرك رفته تا تشريفات گمركي توسط ترخيص كار جهت اخذ پروانه گمركي و برگه سبز گمركي با ترخيص كالا انجام مي شود. گمركات زيادي در استان هاي گوناگون وجود دارد. سه گمرك مستقر در تهران عبارت از گمرك فرودگاه امام خميني، گمرك غرب تهران و گمرك شهريار مي باشند. در ادامه در خصوص ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني، ظرفيت هاي اين گمرك، آمار ميزان واردات كالا به آن بر اساس ارزش دلاري و حجم كالاي وارداتي مطالبي ارائه خواهد شد.

[caption id="attachment_542" align="alignnone" width="992"]ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني[/caption]

گمرك فرودگاه بين المللي امام خميني

گمرك فرودگاه بين المللي امام خميني در سي كيلومتري جنوب تهران در جاده تهران-قم واقع شده است و گمرك شهريار نزديك به گمرك غرب در جاده قديم كرج در حال فعاليت مي باشد. زماني كه كالايي از طريق مرزهاي دريايي وارد كشور مي شود به بنادر گمركي رفته و مراحل ترخيص كالا در آن جا صورت مي گيرد. از جمله مهم ترين اين گمركات مي توان به گمرك بندرعباس (گمرك شهيد رجايي و گمرك شهيد باهنر)، گمرك بندر امام خميني ، گمرك بوشهر، گمرك خرمشهر، گمرك چابهار و گمرك گناوه اشاره كرد.
هنگامي كه شركت بازرگاني واردات و صادرات كالا را از طريق مرزهاي هوايي انجام دهد بايد از گمرك فرودگاه امام خميني در تهران اقدام به اين كار نموده و تشريفات گمركي جهت ترخيص كالا در آن جا صورت خواهد پذيرفت. لازم به ذكر است كه كالاهاي وارد شده از طريق مرز هوايي داراي شرايط خاص مي باشند. به عنوان مثال از لحاظ حجم و وزن زياد بزرگ نيستند، و  يا صاحب كالا در زمان كوتاهي نيازمند آن مي باشد. البته كالاهايي با حجم بالا نيز توسط خطوط هوايي جا به جا مي شوند اما هزينه هاي آن بسيار بيش تر از ساير راه هاي حمل و نقل مي باشد.

آشنايي با ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني

همان گونه كه بيان شد گمرك فرودگاه امام خميني مختص به كالاهايي است كه از طريق مرز هوايي وارد تهران مي شوند اين گمرك بزرگ ترين و مهم ترين گمرك هوايي كشور مي باشد. گمرك امام خميني به اتوبان هاي ترانزيتي و شهر تهران بسيار نزديك بوده و به صورت 24 ساعته در حال فعاليت است و امور گمركي مانند واردات قطعي، واردات موقت، صادرات قطعي، خروج موقت، پست سريع، فريت و ترانزيت در آن صورت مي پذيرد.

در اين گمرك ، ترخيص كاران مسلط به امور گمركي  شركت بازرگاني ترخيص كارا جهت ارائه خدمات بازرگاني و ترخيص كالا از فرودگاه امام خميني مستقر بوده و روزانه به طور مستمر كالاهاي مختلف را ترخيص مي نمايند. به طور كلي مدت زمان رسيدن محموله از زمان بارگيري كالا در كشور مبدأ تا زمان رسيدن كالا به گمرك فرودگاه امام خميني بسيار كمتر از ساير روش هاي حمل و نقل بين المللي مي باشد. و فرايند ترخيص كالا در صورت تكميل مدارك منطبق با قوانين گمركي در كوتاه ترين زمان ممكن صورت مي پذيرد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='ue854' font='entypo-fontello' title='براي ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني با ما تماس بگيريد' link='' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

شما مي توانيد با كارشناسان و ترخيص كاران خبره شركت خدمات بازرگاني و ترخيص كارا تماس بگيريد و از مشاوره بازرگاني ما بهره مند شويد.

تلفن تماس : 02122639579  - 02122639580

[/av_icon_box]

به شركت هاي واردات و صادرات، بازرگاني ها و صاحبان كالا پيشنهاد مي شود تا جهت تسريع روند ترخيص كالا از تخصص و تجربه ي شركت بازرگاني ترخيص كارا بهره گيرند تا در مدت زمان كم تري كالا را در اختيار داشته باشند. همچنين شركت هاي صادرات وواردات مي توانند با دريافت مشاوره بازرگاني از متخصصين اين شركت اطلاعات مناسبي به دست آورده تا بدون مواجهه با هيچ مشكلي قادر به ترخيص كالا و دريافت برگ سبز گمركي يا همان پروانه گمركي باشند. چرا كه وجود هرگونه خطا و اشتباه نه تنها روند ترخيص را كند نموده بلكه هزينه هاي جانبي براي آن ها در بر خواهد داشت.

مساحت گمرك فرودگاه امام 27 هزار و 856 متر مربع مي باشد و مي تواند در لحظه بيش از سي هزار تن كالا و محموله را پذيرش نمايد. در اين واحد گمركي انبارهاي بسيار مجهز و متنوع با قفسه بندي هاي ايمن و مدرن با ارتفاع سقف مناسب وجود دارد. همچنين اين گمرك مجهز به سردخانه اي با حجم پذيرش 66 تن با درجه حساسيت هاي مختلف مي باشد. در نتيجه صاحبان كالاهاي فاسد شدني با اطمينان و خيال آسوده مي توانند كالاي خود را وارد اين گمرك نمايند.

ميزان ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني

بر اساس آمار به دست آمده هشت درصد كل واردات ايران در سال 1393 از طريق ترخيص از گمرك فرودگاه امام خميني صورت پذيرفته است و اين مقدار در سال 1394 به 11.5 درصد افزايش يافته است. همچنين بر اساس آمار ارائه شده از گمرك ايران در پنج ماه نخست سال 1395 حجم واردات و ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام از بيش از يك ميليون تن با ارزش معادل بيش از يك ميليارد دلار مي باشد.
با توجه به اين آمار و ارقام به خوبي مي توان اهميت و بزرگي اين گمرك را درك كرد و امور ترخيص فرودگاه امام را در اين گمرك به عهده ترخيص كاران ماهر شركت خدمات بازرگاني ترخيص كارا سپرد، از آنجا كه ترخيص كالاي وارداتي يك فعاليت تخصصي است بنابراين به تجربه و دانش بالايي در امور گمركي و انجام تشريفات گمركي نيازمند است. اين گمرك با توجه به مشخصات فوق يكي از چند فرودگاه برتر و بزرگ كشور است و بي شك شما به عنوان يك شركت واردات و صادرات و يا وارد كننده جهت ترخيص كالا از گمرك فرودگاه امام خميني به تجربه و دانش ترخيص كاران شركت بازرگاني ترخيص كار نياز خواهيد داشت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۲۶:۲۸ توسط:ترخيص كارا موضوع:

تخلف و تقلب در كالا در گمرك

تخلف و تقلب در كالا در گمرك

تقلب تجاري ( Commercial Fraud ) : ارتكاب هرگونه تخلف مغاير با مقررات قانوني با آيين نامه اي كه گمرك مسئول اعمال آن است به منظور: طفره يا سعي بر طفره رفتن از پرداخت حقوق يا عوارض يا ماليات ها در جا به جايي كالاهاي تجاري ، طفره يا سعي بر طفره رفتن از هرگونه ممنوعيت يا محدوديت هاي قابل اعمال نسبت به كالاهاي تجاري ، دريافت يا سعي در دريافت هرگونه بازپرداخت، يارانه يا ساير پرداخت هاي نقدي كه استحقاق واقعي نداشته باشد. گرفتن يا سعي بر گرفتن امتيازات غير قانوني كه به اصول و رويه هاي رقابت مشروع تجاري لطمه مي زند.

تقلب گمركي ( Customs Fraud ): ارتكاب به هرگونه عملي كه به موجب آن شخص گمرك را فريب دهد يا در صدد فريب گمرك بر آيد و از اين رو از پرداخت تمام يا بخشي از حقوق و عوارض يا اعمال ممنوعيت يا محدوديت هاي وضع شده در قانون گمرك طفره رود يا در صدد طفره برآيد يا هر عملي كه موجب تحصيل هر نوع امتياز ، يا به قصد تحصيل هر نوع امتياز مغاير با گمرك برآيد، يك تخلف گمركي محسوب مي شود.ترخيص كار

در برخي كشور ها فريب دادن گمرك تنها وقتي كه به عمد صورت گيرد تقلب گمركي شمرده مي شود.

فريبي كه ناشي از غفلت باشد ممكن است به عنوان تقلب گمركي محسوب بشود يا نشود. در برخي از كشور ها يا قلمروهاي گمركي تخلف هاي مشخصي نسبت به مفاد قوانين و مقرراتي كه ادارات گمرك به نمايندگي از ساير سازمان هاي دولتي، مسئول اعمال و اجراي آن هستند، تقلب گمركي محسوب نخواهد شد.ترخيص كالا از گمرك

تخلف گمركي ( Customs Offence ): هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قانون گمرك است.

حل و فصل اداري يك تخلف گمركي ( Administrative Settlement of a Customs Office ): رويه وضع شده به وسيله قانون ملي كه به موجب آن مقامات گمركي اختيار دارند يك تخلف گمركي را از طريق حكم قانون يا از راه سازش، حل و فصل نمايند. حل و فصل تخلف اداري يك تخلف گمركي، به موجب قوانيني ملي، اين اختيار را به مقامات گمركي مي دهد. در اين راه، امكان سازش با گرفتن وجوهي به عنوان جريمه پيش بيني مي شود. براي مثال تخلفات گمركي، جز مواردي مثل قاچاق يا هر آن چه جنبه «جرم» دارد. با دريافت جريمه اي كه ميزان آن با تصويب دولت و متكي به قانون مي باشد حل و فصل مي شود.

"در متن ، در ترجمه واژه « كنوانسيون »، معادل فارسي « عهد نامه » انتخاب شده است."

حل و فصل مبتني بر سازش ( Compromise Settlement ): توافقي است كه به موجب آن به گمرك اين اختيار داده مي شود ( مشروط به رعايت شرايط معيني توسط شخص با اشخاص دخيل در تخلف) از پيگيري تخلف گمركي صرف نظر نمايد.

بيشتر بخوانيد : ترخيص ، ترخيص كار ، شركت ترخيص كالا 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۲:۱۸ توسط:ترخيص كارا موضوع:

حل اختلاف بين گمرك و اظهار كننده كالا در ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

حل اختلاف بين گمرك و اظهار كننده كالا در ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

[caption id="attachment_3913" align="aligncenter" width="305"]ترخيص كالا از گمرك | ترخيص كار گمركي | گمرك | اظهار كننده كالا | ترخيص كالا ترخيص كالا از گمرك | ترخيص كار گمركي | گمرك | اظهار كننده كالا | ترخيص كالا[/caption]

در اين مقاله توسط بازرگاني ترخيص كارا راه هاي حل اختلاف بين گمرك و اظهاركننده كالا در خصوص ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي را براي شما بيان مي كند.

 

اختلاف تعرفه گمركي (كد هشت رقمي - HS CODE )

اختلاف تعرفه يا كد هشت رقمي، (غير از موارد قاچاق) منجر به اخد التفاوت و جريمه از ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت مي شود. اگر ما به التفاوت از ۵۰ درصد آنچه اظهار شده بيشتر باشد، ميزان جريمه، حداقل ۵۰ درصد و حداكثر صددرصد مابه التفاوت است.

اختلاف تعرفه را نبايد ناشي از تفاوت نرخ تعرفه يا يكسان نبودن نرخ حق بودن نرخ حقوق ورودي بين دو كد هشت رقمي دانست.

نظام طبقه بندي در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودي، براساس قاعده و اصول معيني متناسب با نوع و خواص مواد و كاربرد كالاها، براي هر كالا يا گروهي از كالاها جايگاه مناسبي تحت عنوان كد كالا تعيين نموده است. كشورهايي كه از اين نظام طبقه بندي پيروي مي كنند بر حسب ملاحظات و سياست هاي مالي، اقتصادي، حمايتي و مالياتي خود در مقابل هركد يك نرخ يا مأخذ به عنوان حقوق گمركي يا حقوق ورودي و مانند اين ها قرار مي دهند.

در ايران بين بالغ بر ۵۰ درصد كدهاي هشت رقمي داراي نرخ هاي برابرند. مثلا ۴ درصد، ۱۰ درصد، ... با اين وجود اختلاف در طبقه بندي در ميان كدهاي هشت رقمي با مأخذ برابر به لحاظ آماري وجود دارد، بدون اينكه ماخذ آن ها تفاوتي نمايد. شرايط ورود و الزامات قانوني كدهاي هشت رقمي نيز الزاما يكي نيست و همين امر موجب اختلاف است كه سهوا يا عمدا از سوي اظهاركننده كالا رخ مي دهد.

ممكن است تعرفه يا كد هشت رقمي اظهار شده با مأخذ مثلا ۳۰ درصد حقوق ورودي باشد، ولي گمرك كد ديگري را تعيين نمايد كه مأخذ پايين تري دارد (مثلا ۱۰ درصد)، ولي شرايط ورود متفاوت باشد يا الزامات قانوني يكسان نباشد.

  • شرايط ورود مثل (غيرمجاز، يا ممنوعيت، يا مستلزم اخذ مجوز).
  • الزامات قانوني مثل (استاندارد اجباري، گواهي بهداشت، ايمني كالا).

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

 

شرح مقابل كدهاي (تعرفه هاي سيستم طبقه بندي HS، در خصوص بسياري از اقلام به صورت كلي مثلا به شرح زير باشد:

كد كالا:۲۹۳۵

شرح كالا:سولفون آميدها

اين شرح كلي، خود زيرمجموعه گسترده اي دارد كه باز هم ممكن است در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات چندتاي آنها را نامبرده باشند (به صورت كدهاي هشت رقمي)، مثلا استارولاميدها، فاموتيدين، سولفامتوكسازول، ولي نام بردن تمام تركيبات شيميايي تحت عنوان كلي "سولفون اميدها" امكان پذير نبوده و لازم هم نيست كه زير مجموعه كلي را كه به صدها قلم بالغ مي شود نامبرد. آنچه مسلم است كسي كه در كار توليد، واردات ، عرضه يا صادرات تركيبات سولفون اميدها مي باشد، شناخت مواد دارد و مي داند كه چه اقلامي را بايد در ذيل كد ۲۹۳۵ طبقه بند باشد، شناخت دقيق از اين ۲۹۳۵ طبقه بندي نمايد.

شناخت درست از كالا راه دستيابي به كد صحيح كالا در هر نظام طبقه بندي از جمله نظام طبقه بندي HS مي باشد.

يادداشت هاي توضيحي تفسير طبقه بندي، افزون بر دانش واردكنندگان كالا از لحاظ شناخت، منبع خوبي براي طبقه بندي است.

جدول تعرفه مبتني بر سيستم طبقه بندي HS كه ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات منتشر مي شود، خود هفتصد صفحه است، بنابراين اگر قرار برنام بردن همه كالاها در مقابل شرح هركد (تعرفه) باشد، هزاران صفحه نيز كفايت نمي كند، از اين رو با تكيه به شناخت كالاها به وسيله واردكنندگان با توليدكنندگان نيازي از اين بابت وجود ندارد.

واردكنندگان مي توانند براي اطمينان از كد صحيح كالا و اينكه بعد كه از كد صحيح كالا و اينكه بعد از ورود اشكال مواجه نشوند، پيشاپيش اقدام به استعلام تعرفه طبق مدلول ماده ۴۳ قانون گمرك نمايند.

ساير اختلافات گمرك و اظهار كننده هنگام ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

ساير اختلاف ها در اجراي قانون گمرك ممكن است منجر به تلقي تخلف و يا حتي قاچاق گمركي شود.

قانون گمرك بايدها و نبايدها را مقرر كرده كه اظهاركننده ها (اعم از صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني آن ها و ترخيص كار هاي گمركي ) موظفند آنها را رعايت نمايند در غير اين صورت اظهار منطبق با تخلف يا حتي بعضأ قاچاق گمركي خواهد بود.

ناديده گرفتن الزامات قانون گمرك منجر به تخلف و مستوجب اصلاح و پرداخت جريمه است. اگر اين موارد با مصاديق قاچاق انطباق داشته باشد، در اين صورت علاوه بر جريمه و ضبط كالا ممكن است مجازات ديگري هم متوجه صاحب كالا شود.

وقتي صحبت از جريمه تخلفات و يا جريمه و مجازات هاي مربوط به قاچاق گمركي مي شود، روي سخن «صاحب كالا» است نه اشخاصي كه به عنوان اظهاركننده از طرف صاحب كالا با در دست داشتن وكالت نامه رسمي و ثبتي به گمرك مراجعه و اقدام به اظهار كالا مي كنند.

شخصي كه به عنوان صاحب كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك احراز شده است در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي نمي تواند به بهانه اطلاع نداشتن از مقررات قانوني، خود و كالاي خود را از عواقب سوء ناشي از اظهار خلاف برهاند.

چنانچه سفارش كالا و پرداخت هزينه هاي ورود و ترخيص كالا عملا به عهده شخصي باشد كه از لحاظ گمرك (طبق قانون گمرك) صاحب كالاي اظهار شده محسوب نمي گردد، در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي مخاطب گمرك قرار نمي گيرد، زيرا در اظهارنامه صاحب كالا شخص ديگري است.

اشخاصي كه به صورت حق العمل كار گمركي (طبق قانون تجارت) از طرف اشخاص و به حساب آنها اقدام به وارد كردن كالا به كشور مي كنند و در گمرك به عنوان "صاحب كالا" طبق قانون گمرك شناخته مي شوند، در صورت بروز تخلف يا قاچاق مسئوليت دارند و گمرك حتي در صورت احراز اينكه مالك اصلي كالا شخص ثالثي است نمي تواند به اين شخص ثالث مراجعه نمايد بنابراين صاحب كالا همان است كه طبق قانون گمرك تعيين مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۲:۳۲ توسط:ترخيص كارا موضوع:

مجله گمرك شماره 859 و 860

[av_one_half first]

مجله گمرك شماره 859 و 860 ( نشريه گمرك ايران 859 و 860 )

در اين شماره از نشريه گمرك جمهوري اسلامي ايران اخبار ترخيص از گمرك به شرح زير را مي خوانيد :

1.حمايت رهبر معظم انقلاب از تصميمات وزارت اقتصاد براي بهبود فضاي كسب و كار.

2. وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم رونمايي از شش سامانه و خدمت الكترونيكي جديد بيان كرد: گمرك ، سازمان پيشتاز در الكترونيكي شدن است.

3. رئيس كل گمرك ايران: تراز تجارت خارجي در سه ماهه نخست امسال 365 ميليون دلار به نفع صادرات بود. وقتي ارز 4200 توماني داشته باشيد، طبيعي است در ثبت سفارش ها صف ايجاد مي شود. آمار ثبت سفارش كالا ها بالاست و به همين دليل تمام آنها بايد مديريت و اولويت بندي شوند. مثالا ابتدا بايد كالاهاي اساسي، مواد اوليه، تجهيزات خط توليد،
قطعات و... مديريت شوند و بعد باقي كالاها مورد بررسي قرار گيرند. البته بايد توجه داشت كه همه اين موارد شايد منجر به واردات نشود.

4. رئيس كل گمرك بيان كرد: ترخيص 60 تا 70 درصد كالاهاي وارداتي به شكل غيرنقدي از گمرك.

5.ممنوعيت ترانزيت داخلي قطعات يدكي لوازم خانگي، خودرو و كالاي مستعمل به بازارچه هاي مرزي

6. شرايط قرنطينه اي واردات چند نوع تخته و چوب براي مصارف صنعتي، واردات تبلت با صفحه نمايش لمسي 7 اينچ مشمول دريافت شناسه كالا است

7.ميزان سهميه و فهرست كالاي همراه مسافر مناطق آزاد در نيمه نخست سال 97 بر اسا س مصوبه هيأت وزيران و صورت جلسه كارگروه تعيين سهميه و فهرست كالاي همراه مسافر در مناطق آزاد، سهميه كل كالاي همراه مسافر و خرده فروشي، ميزان سهميه مجاز ورود پوشاك (البسه، كيف و كفش) هر منطقه براي 6 ماهه اول سال 97 به همراه
فهرست كالاهاي مجاز به ورود يا خروج از محدوده مناطق آزاد اعلام شد.

8.چگونگي صادرات "بنزن" دفتر صادرات گمرك ايران با صدور بخشنامه اي چگونگي صادرات "بنزن" به خارج از كشور را اعلام كرد.

9.شرايط صادرات قير: هيأت وزيران طي مصوبه اي صادرات قير را موكول به موافقت وزارت نفت دانست.

10.كاغذ با وزن حداكثر 250 گرم در مترمربع كاغذ نوشتن، چاپ و گرافيك تلقي مي شود.

11.تعيين تكليف كالاهاي فاقد شناسه ارزش TSC. مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرك ايران با صدور بخشنامه اي نحوه تعيين ارزش براي كالاهاي فاقد شناسه TSC قبل از كوتاژ

12.حقوق ورودي سيگار برگ وارداتي: حقوق ورودي سيگار برگ وارداتي (24 درصد ) 20 درصد سود بازرگاني و 4 درصد حقوق گمركي تعيين شده است.

13.تبيين مفهوم گمرك ديجيتال در اجلاس انجمن حمل و نقل بين المللي.

14.هفتاد و پنجمين برنامه مشاركتي سازمان جهاني گمرك (فلوشيپ) براي كشورهاي اسپانيايي زبان در بروكسل گشايش يافت.

15.در مراسم جشن روز جهاني محيط زيست سازمان جهاني گمرك خواستار جهاني بدون پالستيك شد.

16.امضاي موافقتنامه شناخت مشترك AEO توسط سنگاپور و استراليا به منظور تسهيل تجارت شركت هاي معتبر

17.آشنايي با آخرين تكنولوژي و نوآوري هاي سازمان جهاني گمرك در سال 2017

18. راهنماي فرآيند اظهار قبل از ورود در پنجره واحد تجارت فرامرزي

19.مقصد بيشترين و كمترين صادرات كالاهاي ايراني 41/47 درصد از سهم ارزشي صادرات در دو ماهه ابتداي سال جاري به كشورهاي چين، امارات متحده عربي و عراق اختصاص دارد. چين با يك ميليارد و 451 ميليون و 242 هزار دلار داراي رتبه نخست در خريد كالاهاي ايراني است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/2 درصد افزايش واردات داشته است. سهم ارزشي صادرات به چين از كل صادرات 7/18 درصد است.
طي دو ماهه نخست سال جاري بيش از 7 ميليارد و 555 ميليون دلار انواع كالاي ايراني به 100 كشور جهان صادر شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11/19 درصد
افزايش داشته است.

20.واردات بيش از 736 هزار گوشي تلفن همراه در دو ماهه نخست امسال

21.گمرك غرب تهران ، چالش ها و فرصت ها

22..تاثير الكترونيكي شدن سازمان بر رفتار كاركنان

23.نايب رئيس اول اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران كم ترين مشكل را در صادرات محصولاتمان با گمرك داريم.

24.نماينده مردم گرمسار و آرادان در ديدار با مديركل گمرك سمنان افزايش صادرات نيازمند برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب است.

25.در گمرك نوشهر تشكيل شد اولين جلسه ساماندهي مرزهاي آبي در استان مازندران.

26.مديركل گمركات استان كردستان اجراي طرح حمايت از صادرات غيرنفتي در گمرك ادامه مي يابد.

27.در دو ماهه نخست سال جاري صادرات از گمركات خراسان جنوبي 144 ميليون دلار بيشتر از واردات بود.

28.در دو ماهه نخست سال جاري صادرات كالا از گمركات استان مركزي از 177 ميليون دلار گذشت.

29.ناظر گمركات سيستان و بلوچستان خبر داد: كشف دو محموله ترانزيتي قاچاق با استفاده از سامانه جامع گمركي.

30.چند خبر قاچاق كالا: به كارگيري دو قلاده سگ موادياب در گمرك ايلام به منظور تشديد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گمركات استان ايلام، مستقر در مرز مهران دو قلاده سگ موادياب را به كار گرفت. كشف 3 تن شمش مس از لا به لاي پوست گوسفند در گمرك سرخس، كشف محموله شامپو ترياك توسط مأموران گمرك دوغارون، كشف كالاي قاچاق توسط كاركنان گمركات قشم

31. برگزاري نخستين جلسه مجمع عمومي ميز خدمت در گمرك انزلي اولين جلسه مجمع عمومي ميز خدمت درستاد نظارت گمركات استان گيلان برگزار شد.

32. اطعام 700 نفر از نيازمندان توسط كاركنان خير گمرك مشهد.

33.با امضاي تفاهم نامه چهارجانبه ميان گمرك،تعزيرات، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گمرك در ايستگاه هاي ايست و بازرسي ناجا مستقر مي شود با هدف رسيدگي به موقع به پرونده هاي قاچاق كالا و تعيين تكليف كالاهاي مكشوفه تفاهمنامه همكاري ميان گمرك، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيروي انتظامي و سازمان تعزيرات حكومتي منعقد شد.

34. مديركل مركز واردات گمرك خبر داد ترخيص نقدي كالاهاي وارداتي با تعرفه بيش از 26 درصد

35. برگزاري مراسم تكريم و معارفه مشاور فرهنگي و امام جماعت گمرك ايران

 

[/av_one_half]

 

[av_one_half]

[caption id="attachment_4325" align="aligncenter" width="555"]مجله-گمرك-شماره-859- 860 -نشريه-گمرك-ايران- 859-ترخيص-كالا- 860 -خبر-گمرك-اخبار-ترخيص-كالا و گمرك 859 860 خبر واردات مجله-گمرك-شماره-859- 860 -نشريه-گمرك-ايران- 859-ترخيص-كالا- 860 -خبر-گمرك-اخبار-ترخيص-كالا و گمرك 859 860 خبر واردات[/caption]

[/av_one_half]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۴:۵۰ توسط:ترخيص كارا موضوع:

حل اختلاف بين گمرك و اظهار كننده كالا در ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

حل اختلاف بين گمرك و اظهار كننده كالا در ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

[caption id="attachment_3913" align="aligncenter" width="305"]ترخيص كالا از گمرك | ترخيص كار گمركي | گمرك | اظهار كننده كالا | ترخيص كالا ترخيص كالا از گمرك | ترخيص كار گمركي | گمرك | اظهار كننده كالا | ترخيص كالا[/caption]

در اين مقاله توسط بازرگاني ترخيص كارا راه هاي حل اختلاف بين گمرك و اظهاركننده كالا در خصوص ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي را براي شما بيان مي كند.

 

اختلاف تعرفه گمركي (كد هشت رقمي - HS CODE )

اختلاف تعرفه يا كد هشت رقمي، (غير از موارد قاچاق) منجر به اخد التفاوت و جريمه از ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت مي شود. اگر ما به التفاوت از ۵۰ درصد آنچه اظهار شده بيشتر باشد، ميزان جريمه، حداقل ۵۰ درصد و حداكثر صددرصد مابه التفاوت است.

اختلاف تعرفه را نبايد ناشي از تفاوت نرخ تعرفه يا يكسان نبودن نرخ حق بودن نرخ حقوق ورودي بين دو كد هشت رقمي دانست.

نظام طبقه بندي در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودي، براساس قاعده و اصول معيني متناسب با نوع و خواص مواد و كاربرد كالاها، براي هر كالا يا گروهي از كالاها جايگاه مناسبي تحت عنوان كد كالا تعيين نموده است. كشورهايي كه از اين نظام طبقه بندي پيروي مي كنند بر حسب ملاحظات و سياست هاي مالي، اقتصادي، حمايتي و مالياتي خود در مقابل هركد يك نرخ يا مأخذ به عنوان حقوق گمركي يا حقوق ورودي و مانند اين ها قرار مي دهند.

در ايران بين بالغ بر ۵۰ درصد كدهاي هشت رقمي داراي نرخ هاي برابرند. مثلا ۴ درصد، ۱۰ درصد، ... با اين وجود اختلاف در طبقه بندي در ميان كدهاي هشت رقمي با مأخذ برابر به لحاظ آماري وجود دارد، بدون اينكه ماخذ آن ها تفاوتي نمايد. شرايط ورود و الزامات قانوني كدهاي هشت رقمي نيز الزاما يكي نيست و همين امر موجب اختلاف است كه سهوا يا عمدا از سوي اظهاركننده كالا رخ مي دهد.

ممكن است تعرفه يا كد هشت رقمي اظهار شده با مأخذ مثلا ۳۰ درصد حقوق ورودي باشد، ولي گمرك كد ديگري را تعيين نمايد كه مأخذ پايين تري دارد (مثلا ۱۰ درصد)، ولي شرايط ورود متفاوت باشد يا الزامات قانوني يكسان نباشد.

  • شرايط ورود مثل (غيرمجاز، يا ممنوعيت، يا مستلزم اخذ مجوز).
  • الزامات قانوني مثل (استاندارد اجباري، گواهي بهداشت، ايمني كالا).

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

 

شرح مقابل كدهاي (تعرفه هاي سيستم طبقه بندي HS، در خصوص بسياري از اقلام به صورت كلي مثلا به شرح زير باشد:

كد كالا:۲۹۳۵

شرح كالا:سولفون آميدها

اين شرح كلي، خود زيرمجموعه گسترده اي دارد كه باز هم ممكن است در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات چندتاي آنها را نامبرده باشند (به صورت كدهاي هشت رقمي)، مثلا استارولاميدها، فاموتيدين، سولفامتوكسازول، ولي نام بردن تمام تركيبات شيميايي تحت عنوان كلي "سولفون اميدها" امكان پذير نبوده و لازم هم نيست كه زير مجموعه كلي را كه به صدها قلم بالغ مي شود نامبرد. آنچه مسلم است كسي كه در كار توليد، واردات ، عرضه يا صادرات تركيبات سولفون اميدها مي باشد، شناخت مواد دارد و مي داند كه چه اقلامي را بايد در ذيل كد ۲۹۳۵ طبقه بند باشد، شناخت دقيق از اين ۲۹۳۵ طبقه بندي نمايد.

شناخت درست از كالا راه دستيابي به كد صحيح كالا در هر نظام طبقه بندي از جمله نظام طبقه بندي HS مي باشد.

يادداشت هاي توضيحي تفسير طبقه بندي، افزون بر دانش واردكنندگان كالا از لحاظ شناخت، منبع خوبي براي طبقه بندي است.

جدول تعرفه مبتني بر سيستم طبقه بندي HS كه ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات منتشر مي شود، خود هفتصد صفحه است، بنابراين اگر قرار برنام بردن همه كالاها در مقابل شرح هركد (تعرفه) باشد، هزاران صفحه نيز كفايت نمي كند، از اين رو با تكيه به شناخت كالاها به وسيله واردكنندگان با توليدكنندگان نيازي از اين بابت وجود ندارد.

واردكنندگان مي توانند براي اطمينان از كد صحيح كالا و اينكه بعد كه از كد صحيح كالا و اينكه بعد از ورود اشكال مواجه نشوند، پيشاپيش اقدام به استعلام تعرفه طبق مدلول ماده ۴۳ قانون گمرك نمايند.

ساير اختلافات گمرك و اظهار كننده هنگام ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

ساير اختلاف ها در اجراي قانون گمرك ممكن است منجر به تلقي تخلف و يا حتي قاچاق گمركي شود.

قانون گمرك بايدها و نبايدها را مقرر كرده كه اظهاركننده ها (اعم از صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني آن ها و ترخيص كار هاي گمركي ) موظفند آنها را رعايت نمايند در غير اين صورت اظهار منطبق با تخلف يا حتي بعضأ قاچاق گمركي خواهد بود.

ناديده گرفتن الزامات قانون گمرك منجر به تخلف و مستوجب اصلاح و پرداخت جريمه است. اگر اين موارد با مصاديق قاچاق انطباق داشته باشد، در اين صورت علاوه بر جريمه و ضبط كالا ممكن است مجازات ديگري هم متوجه صاحب كالا شود.

وقتي صحبت از جريمه تخلفات و يا جريمه و مجازات هاي مربوط به قاچاق گمركي مي شود، روي سخن «صاحب كالا» است نه اشخاصي كه به عنوان اظهاركننده از طرف صاحب كالا با در دست داشتن وكالت نامه رسمي و ثبتي به گمرك مراجعه و اقدام به اظهار كالا مي كنند.

شخصي كه به عنوان صاحب كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك احراز شده است در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي نمي تواند به بهانه اطلاع نداشتن از مقررات قانوني، خود و كالاي خود را از عواقب سوء ناشي از اظهار خلاف برهاند.

چنانچه سفارش كالا و پرداخت هزينه هاي ورود و ترخيص كالا عملا به عهده شخصي باشد كه از لحاظ گمرك (طبق قانون گمرك) صاحب كالاي اظهار شده محسوب نمي گردد، در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي مخاطب گمرك قرار نمي گيرد، زيرا در اظهارنامه صاحب كالا شخص ديگري است.

اشخاصي كه به صورت حق العمل كار گمركي (طبق قانون تجارت) از طرف اشخاص و به حساب آنها اقدام به وارد كردن كالا به كشور مي كنند و در گمرك به عنوان "صاحب كالا" طبق قانون گمرك شناخته مي شوند، در صورت بروز تخلف يا قاچاق مسئوليت دارند و گمرك حتي در صورت احراز اينكه مالك اصلي كالا شخص ثالثي است نمي تواند به اين شخص ثالث مراجعه نمايد بنابراين صاحب كالا همان است كه طبق قانون گمرك تعيين مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۳۵:۵۶ توسط:ترخيص كارا موضوع: